P

PODATEK KATASTRALNY

Podatek katastralny jest rodzajem klasyfikacji nieruchomości i mienia. Nazwa pochodzi od francuskiego słowa „ziemia”, które określa jego cel: określenie własności ziemi poprzez oznaczenie jej oficjalnymi aktami, mapami lub planami, które ustalają granice między właścicielami/mieszkańcami; pozwala to władzom śledzić te transakcje w czasie, dzięki czemu można określić, kto jest winien jaką kwotę w podatkach w danym momencie w ciągu swojego życia, a także kiedy nastąpił zgon itp,